Styret

SVINES VEL

INFO FRA STYRET

Post til styret kan sendes på e-post til post@svinesvel.no

eller pr. post til Svines velforening, 1914 Ytre Enebakk.


Fra juni 2019 består styret i Svines vel av:

Styreleder:

Geir Iver Tvedt, e-post: geir.iver.tvedt@obos.no, mobil: 906 79 811

Nestleder:

Harry Nilsen, e-post: harry.nilsen1@gmail.com, mobil: 415 44 494

Sekretær:

Hilmar Nummedal, e-post:hilmarnum@outlook.com, mobil:920 67 263

Kasserer:

Tom Darum, e-post :tomdarum@hotmail.no, mobil: 480 09 032

Styremedlem:

Roger Haugen, e-post: roger.haugen@bi.no, mobil : 970 65 893

Varamedlem:

Tommy Johnsen, e-post: tommy-johnsen@hotmail.com, mobil: 900 92 007