Bommen

SVINES VEL

BOMMEN

Ansvarlig for bommen er Geir Iver Tvedt.

Ang. informasjon om bommen og benyttelse av denne ta kontakt per tlf.:906 79 811 eller per e-post:geir.iver.tvedt@obos.no


For å få lagt inn telefonnummer for åpning av bommen,

send e-post til post@svinesvel.no
med tlf.nr., tilhørende navn og veinummer.


Når det gjelder åpning av bommen til et bestemt arrangement på dagtid sendes søknad til styret.


Ved strømbrudd

I desember 2019 ble det installert nytt utstyr på bommen.

Ved strømbrudd vil nå bommen åpnes automatisk og blir stående åpen til strømmen er tilbake og blir da automatisk lukket