Veien

SVINES VEL

VEIEN

Kart Svinesveien

Stamveien


Rydding langs veien

Det er viktig at den enkelte hytteeier rydder langs veien.
Se retningslinjer for vedlikehold langs veien.


Sulerudveien oppgraderes

Siste nytt om Sulerudveien. august 2019 hentet fra Enebakk kommune sine nettsider:

Oppgradering av Sulerudveien -
Utvidelse og anleggelse av fast dekke

Enebakk kommune oppgraderer nå Sulerudveien for at veien skal tilfredsstille dagens behov for transport til og fra eiendommene i området.

Arbeidene startet 2. august 2019, og vil medføre inngrep langs veien i forbindelse med siktlinjerydding og delvis endring av veitrasé.

Grunnarbeidene vil bli påbegynt i månedsskiftet august - september 2019, og starter innerst i veien, med snuplass og utbedring av vei mot Spigerverksarbeidernes feriehjem (Spiker'n).

Ferdigstilling og asfaltering fra Spiker'n frem til Roligheta, er planlagt i løpet av sommeren 2020.

Det vil i perioder være nødvendig med noe stans i trafikken på strekningen. Vi ber om forståelse for situasjonen, og ber folk kjøre forsiktig og vise hensyn mens arbeidet pågår.

Publisert 06. august 2019 | Oppdatert 06. august 2019


Tidligere info:

Standarden på Sulerudveien

Det siste styret har hørt om saken er at kommunen skal asfaltere resten av Sulerudveien i løpet av høsten fram til postkassestativet før bommen. Velet eier den lille veistumpen fra postkassestativet og fram til bommen. Vi bør kontakte kommunen om de kan asfaltere veien helt fram til bommen, og sende regning til velet for asfalteringen fra postkassestativet og fram til bommen.

(Publisert 25.04.2016)


Styret har vært i kontakt med veikontoret i Enebakk kommune vedrørende standarden på Sulerudveien fra der hvor asfalten slutter og inn til bommen.

Veien har sjelden vært så elendig som denne våren og kommunen skal legge duk og freseasfalt på den strekningen som ikke er asfaltert.

Arbeidet utføres sannsynligvis etter at telerestreksjonen er opphevet.

Det er ikke økonomi til å asfaltere i år.

Kommunen vil vurdere asfalt senere, men vil ikke love noe.

(Publisert 08.04.2016)


Veidekke

Veidekke har i uke 46 (9. til 13. november 2015) oppgradert veien. De startet med høvling og grunnarbeid, før de la ny freseasfalt fra bommen og helt ut til spissen av Svinesveien. 

(Publisert 25.11.2015)


Stenging av Svinesveien mandag 24. august 2015

Mandag 24.08.2015 skal Veidekke koble sammen ledningene ved Svines gård. Da må de dessverre stenge veien fra kl. 07:00 til kl. 16:00. Se vedlagte kartutsnitt, der det merket av hvor veien blir stengt.

(Publisert 19.08.2015)


Veidekke

Veidekke har fått betalt for å sette i stand veien igjen slik den var før, ev. i litt bedre stand etter gravingen. Veien skal være ferdig høsten 2015. De har lagt ny duk i veien og skal legge ny tørr asfalt.

(Publisert juni 2015)