Snøbrøyting

SVINES VEL


Snøbrøyting vinteren 2019/2020

Svinesveien (hovedveien) ryddes for snø etter behov.

Hytteeiere kan bestille brøyting av private parkeringsplasser og stikkveier.

Brøyting av stikkveier o.l. utføres etter at snøfallet har gitt seg.


Området som skal brøytet må merkes med brøytestikker.

Brøytestikker kan blant annet kjøpes hos Jula.

Husk også å merke hytta med vei-adresse.


De som ønsker å inngå avtale om brøyting sender bestilling til post@svinesvel.no 

innen 1. november 2019.

Bestillingen må inneholde navn, hytte adresse og hva som ønskes brøytet samt lengde på stikkveien.


Prisene for privat brøyting er for 2019/2020 sesongen:

Parkeringsplass for 1 bil :                 kr   440.

Parkeringsplass for 2 biler:               kr   660.

Innkjørsel/stikkvei under 100 meter: kr   880.

Innkjørsel/stikkvei over 100 meter:   kr 1.320.