Renovasjon

SVINES VEL

Nye avfallsbrønner på Svines


Fredag 17. juni 2016 fikk vi nedgravd nye avfallsbrønner. Husk å pakke inn avfallet i plastposer, det er ikke mulig å kaste avfall i sekker. Avfallet skal pakkes i plastposer og knytes igjen. Vi sorterer matavfall i grønne poser som vi kan hente på ROAFs gjenbruksstasjon i Enebakk, der får du også avfallsspann til dette formålet. Det ligger også slike poser ved kassen i mange daglivarebutikker og de er gratis.


Det er ikke anledning til å sette igjen avfall utenfor avfallsbrønnene.


Vi har fått:

2 brønner til restavfall

2 brønner til papp og papir

1 brønn til glass og metall


Tømming av brønnene:

Restavfall - hver uke

Papir - annenhver uke

Glass og metall - hver 6. uke.


Hjelp til å holde det ryddig og pent rundt avfallsstasjonen vår.


Alt annet enn husholdningsavfall skal leveres på Gjølstad gjenbruksstasjon i Enebakk.

Kjør til høyre i krysset ved riksveien, ca. 10 minutters biltur.


http://www.roaf.no/enebakk.247974.no.html


Hilsen styret


                 Ikke sånn                                                                                                                                                           

Her kan du se sorteringsguide for kildesortering(Publisert 20. juni 2016)