Nyttig å vite

SVINES VEL

NYTTIG Å VITE

Ved brann:       Ring 110

Politi ved nød: Ring 112   
Andre henvendelser: 64999500

Ved sykdom/personskade: Ring 113

Brannkummer på Svines
Her kan brannvesenet koble seg på vannforsyningen.GPS-koordinater på hytta/Nødplakat:

På Norsk Luftambulanse sin nettside kan du finne koordinater til din adresse
og få en nødplakat til å henge opp i hytta. Her står din hyttes nøyaktige posisjon.
Da kan alle i familien og hyttebesøkende enkelt fortelle hvor dere er dersom det blir nødvendig med hjelp.

På plakaten står det og en del nyttige tips om behandling av syke/skadde personer.

- Gå inn på http://www.norskluftambulanse.no/medlem/nodplakat/

- Velg knappen "Lag nødplakat".

- Finn hytta på kartet eller oppgi adresse.

- Nå får du oppgitt koordinater til din adresse

- Velg "Lag nødplakat"

- Oppgi e-post så får du plakaten tilsendt.


Brannforskrifter:

Brannforskriftene kan du lese på:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847


Bålbrenning:

Det er ikke tillatt med bålbrenning i Svines skog

Det er heller ikke tillatt med noen form for bål-brenning

i perioden 15. april til 15. september § 8-2 Bruk av ild utendørs.

Les på:

http://www.follobrannvesen.no/baalbrenning.284296.no.html


Pipefeiing og tilsyn av ildsteder:

I 2016 kom det nye forskrifter om brannforebygging.

Bl. a. skal fritidsboliger nå ha feiing og tilsyn.

Kommunen bestemmer når og hvor ofte.


Postlevering

I tidsrommet 20. juni til 15. august blir posten kjørt ut til de respektivepostkassene.

Utenom denne tid blir posten levert i felleskassen for Svines Vel på stativet før bommen.

Vennligst pass på å hente posten adressert til privatpersoner!


Ro og orden

Forskrift om politivedtekter, Enebakk kommune kapittel ll, §3:

"På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel."


Rabatter hos Ski bygg

Medlemer i Svines vel har enkelte rabatter hos Ski Bygg i Ytre Enebakk.

Ved innkjøp - kontant betaling. Oppgi Svines Vel som kunde.

Rabatter til hyttefolket: Ved innkjøp skal det oppgis gårds-/og bruksnummer på hytta, da de har en liste over eierne. Navnet på eieren er da ikke nødvendig.

Prosentsatsen er fra 5%-25% avhengig av artikkel som blir kjøpt.


Informasjon fra Follo Politidistrikt om bruk av motorbåt på Lyseren

Les mer om det her.